ประวัติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Name : บ.เบิ้ม สอนน้อง < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ บ.เบิ้ม สอนน้อง
[ IP : 118.173.43.214 ]

Email / Msn: -
วันที่: 5 มิ.ย. 53 / 18:11

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราช

Far.gif

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนประจำ จังหวัดระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบสหศึกษา แต่เดิมเคยเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2461 ที่วัดท่ามอญ (วัดศรีทวี) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมปีที่ 3 เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาเริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2468

ในปี พ.ศ. 2473 ทางการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช” ในปีนี้ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และย้ายที่ตั้งของโรงเรียนไปยังที่ตั้งปัจจุบัน ภายหลังจึงได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช” ในปี พ.ศ. 2495

 • พ.ศ. 2480 ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก (ตึกอึ่งค่ายท่าย)
 • พ.ศ. 2490 ขยายชั้นเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นเตรียมอักษรศาสตร์ ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ในปีถัดมา สมัยนั้น เรียกว่า ม.7 และ ม.8
 • พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2503 ได้สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2
 • พ.ศ. 2505 เริ่มรับรักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1)
 • พ.ศ. 2519 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) รับแบบ สหศึกษา

เนื้อหา


ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี ผู้อำนวยการ
นายปรีชา จันทศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
นายบุญเชิด พิมเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายจารึก ประจันพล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคลากร
นายภักดี พงศ์สมัคร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ขนาด โรงเรียน

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตั้งอยู่ ณ ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตกอยู่ตรงข้ามกับ สนามหน้าเมือง
ทิศเหนืออยู่ตรงข้ามกับ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ
ทิศใต้ ติดกับศาลาประดู่หก
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น ๒ ฝั่ง ฝั่ง๑ มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา ฝั่ง ๒ มีเนื้อที่ ประมาณ ๕ ไร่เศษ
มีครู-อาจารย์ ๒๐๕ คน
นักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 จำนวน ๓,๐๖๐ คน
จำนวนห้องเรียน ๖๕ ห้อง
เป็นโครงการพิเศษ ๑๔ ห้องเรียน
IEP ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับละ ๒ ห้องเรียน ม.๔ จำนวน ๑ ห้องเรียน
SMGP คณิต-วิทย์ (Science Math Gifted Program) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับละ ๒ ห้องเรียน ม.๔ จำนวน ๑ ห้องเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน "นางฟ้าชูคบเพลิง โชติช่วงเหนืออักษรชื่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช"
หมายถึง ความงดงามโชติช่วงของสถานศึกษา อันมีแสงของคบเพลิงเป็นแสงนำทางไปสู่ความสำเร็จ
อักษรย่อชื่อโรงเรียน ก.ณ. / K.N.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นจัน
เพลงประจำโรงเรียน เพลงตรึงใจเตือน,เพลงมาร์ชกัลยาณีฯ
คติพจน์ประจำโรงเรียน "ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺ โชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
อุดมการณ์ประจำโรงเรียน เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม
สีประจำโรงเรียน สีขาว-น้ำเงิน
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ หมดจด เหนือความชั่วร้ายทั่งปวง
สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญในการทำความดีเยี่ยงวีรบุรุษ วีรสตรี ทั้งหลาย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

 • สระล้างดาบศรีปราชญ์ ถือกันตามตำนานว่าเป็นอนุสรณ์การตายของศรีปราชญ์ กวีเอกของกรุงศรีอยุธยาที่ถูกเนรเทศ มาอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาทำความขัดเคียงแก่เจ้านครศรีธรรมราช จึงถูกสั่งประหาร หลังจากประหารศรีปราชญ์แล้วเพชฌฆาตได้นำดาบมาล้างที่สระนี้ เล่ากันว่าแต่เดิมสระล้างดาบมีขนาดใหญ่มากคือตั้งแต่บริเวณหลังจวนผู้ว่า ราชการจังหวัดปัจจุบัน จนถึงหลังโรงเรียน อนุบาลนครศรีธรรมราช แต่ต่อมาเกิดตื้นเขิน และบางส่วนก็ต้องถมเพื่อตัดถนน จึงเหลือให้เห็นเพียงสระที่อยู่ในเขตโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ขุนอาเทศคดี ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนครได้แย้งว่า สระดังที่กล่าวนั้นหาใช้สระล้างดาบศรีปราชญ์ไม่ หากเป็นสระที่ขุดขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2448 เพื่อให้เจ้านายฝ่ายในที่ยังทรงพระเยาว์ได้พายเรือเล่น ทั้งยังได้ยืนยันว่า สระล้างดาบศรีปราชญ์แท้จริงนั้น อยู่บริเวณหลังศาลาประดู่หก แต่ถูกถมเมื่อคราวสร้างที่ทำการและที่พักข้าหลวงภาค ใน พ.ศ. 2476 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งบ้านพักประมงจังหวัด และศูนย์จักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • พระวิหารสูง หรือ หอพระสูง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองโบราณนครศรีธรรมราชด้านทิศเหนือในบริเวณสนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน เรียกชื่อตามลักษณะของการก่อสร้างของพระวิหารซึ่งสร้างบนเนินดินที่สูงกว่า พื้นปกติดถึง ๒.๑๐ เมตร ไม่ปรากฏหลักฐานแสดงประวัติอย่างแท้จริง แต่สามารถสันนิษฐานจากลักษณะของสถาปัตยกรรม และ จิตรกรรมฝาผนังว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นแกน ดินเหนียว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๓–๒๔ หรือในสมัยอยุธยาตอนปลาย

อาคารของโรงเรียน


โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น ๒ ฝั่ง

 • ฝั่ง๑ มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา
 • ฝั่ง ๒ มีเนื้อที่ ประมาณ ๕ ไร่เศษ
 • ฝั่งก.ณ.๑ มีอาคารดังนี้
 • อาคาร๑ (ตึกอึ่งค่ายท่าย) อาคาร ๒ชั้นอาคารสำนักงาน
 • อาคาร๒ (ตึก EP) อาคาร ๔ ชั้น อาคารโปรแกรม THE ENGLISH PROGRAM
 • อาคาร๓ อาคาร ๗ ชั้น
 • อาคาร๔ (อาคารกวีศรีปราชญ์)เป็นอาคาร ๒ ชั้น
 • อาคาร๕ เป็นอาคาร ๔ ชั้น
 • อาคาร๖ (ตึกวิทย์) เป็นอาคาร ๓ชั้น


ฝั่งก.ณ.๒ มีอาคารดังนี้

 • โรงฝึกงานเกษตร
 • โรงฝีกงานคหกรรม
 • โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
 • โรงฝึกวิชาพลศึกษา(โรงยิมส์)
 • เรือนเพาะชำ
 • อาคารสมาคมฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)

ศิษย์เก่าคนดัง

แหล่งข้อมูลอื่นแสดงความคิดเห็น
ชื่อ Email / MSN
รูปตัวแทน ใส่รหัสตามรูป

พิมพ์ข้อความที่นี่! • C o m m e n t
 • 1

  25 โอ๋ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ โอ๋ บอกว่า :
  [ IP : 1.10.249.42 ]
  Email / Msn: sir.9884(แอท)hotmail.com
  วันที่: 17 ก.ย. 58 / 12:07
  24 suttiwatดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ suttiwat บอกว่า :
  [ IP : 171.99.241.20 ]
  Email / Msn: pachr55(แอท)hotmill.com
  วันที่: 27 ต.ค. 56 / 07:34  สวัสดีคบบ

  23 อภินันท์ สินธู์ทองดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ อภินันท์ สินธู์ทอง บอกว่า :
  [ IP : 115.67.195.146 ]
  Email / Msn: apinan04042540(แอท)gmail.com
  วันที่: 17 ต.ค. 55 / 22:14  ปีหน้า ผมอยากเรียนที่โรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราช แต่ไม่รู้ว่าจะสอบเข้าได้ไหม

  22 หนิง หนิงดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ หนิง หนิง บอกว่า :
  [ IP : 183.88.54.9 ]
  Email / Msn: lalala021(แอท)hotmail.co.th
  วันที่: 17 มี.ค. 55 / 16:24  ตอนนี้อยู่เกาะสมุย  อยากเข้ากัลยา่ณีเพราะระเบียบดี  สะอาด   ตอนนี้อยู่ส่วางอารมณ์ค่ะ

  21 หนิง หนิงดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ หนิง หนิง บอกว่า :
  [ IP : 183.88.54.9 ]
  Email / Msn: lalala021(แอท)hotmail.co.th
  วันที่: 17 มี.ค. 55 / 16:22  เบ้  ดีจัยจังจะได้เ้าโรงเรียนนี้แล้ว
    

  20 bvngjtyดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ bvngjty บอกว่า :
  [ IP : 180.180.199.24 ]
  Email / Msn: golf_1785(แอท)hotmail.com
  วันที่: 17 ธ.ค. 54 / 21:37
  19 hfufuyguyดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ hfufuyguy บอกว่า :
  [ IP : 180.180.199.24 ]
  Email / Msn: king_gta_123(แอท)hotmail,com
  วันที่: 17 ธ.ค. 54 / 21:31
  18 worakritดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ worakrit บอกว่า :
  [ IP : 180.180.199.24 ]
  Email / Msn: golf_1785(แอท)hotmail.com
  วันที่: 17 ธ.ค. 54 / 21:29  I     [           you           I   [   youb-002]      you

  17 คยมองอยู่ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ คยมองอยู่ บอกว่า :
  [ IP : 223.27.229.126 ]
  Email / Msn: degben(แอท)hotmail.co.th
  วันที่: 3 พ.ย. 54 / 16:06  เด็ก EP.กัลล์  มีอะไรสู้ EP.เบญฯ ได้บ้าง

  16 นิ้นท์ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ นิ้นท์ บอกว่า :
  [ IP : 180.183.198.189 ]
  Email / Msn: nint2532t(แอท)hotmail.com
  วันที่: 19 ก.ค. 54 / 13:56  ใครมีหนังสือรุ่นที่จบ ปี2546มั่ง  ช่วยบอกหน่อยค่ะจะเปงพระคุณอย่างสูง ติดต่อที่เบอร์นี้นะคะ 0848228191

  15 ณัฐวัตรดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ณัฐวัตร บอกว่า :
  [ IP : 180.183.227.185 ]
  Email / Msn: kittipong.beat(แอท)gmail.com
  วันที่: 25 มิ.ย. 54 / 20:30  คัยรู้จัก ดล ม.5หรือม.6 มั้ง
  กัลยาณีนี่แหละ
  ที่บ้านยุสามแยกอ่า
  วัดเลียบ
  ช่วยติดต่อหั้ยหน่อย
  จาขอบคุนอย่างสูง

  14 น้องมุก พ.ธดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ น้องมุก พ.ธ บอกว่า :
  [ IP : 110.49.233.115 ]
  Email / Msn: chat2160(แอท)hotmail.com
  วันที่: 20 พ.ค. 54 / 21:31  loveกัลยาณี
  รักครูศุภร
  จากเด็กม.108และเด็กพ.ธ

  13 น้องม.108ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ น้องม.108 บอกว่า :
  [ IP : 110.49.233.115 ]
  Email / Msn: caht2160(แอท)homail.com
  วันที่: 20 พ.ค. 54 / 21:24  เรารักกัลยาณีคะ
  เราจะไม่ทำลายกัลยาณี  
  เราจะทำตามระเบียบของกัลยาณี

  12 คุณภัทธิยา 088-6111971ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ คุณภัทธิยา 088-6111971 บอกว่า :
  [ IP : 113.53.57.209 ]
  Email / Msn: oishi_8770(แอท)hotmail.com
  วันที่: 20 เม.ย. 54 / 10:55  ด่วน !! รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิตทั้ง Part time และ Full time สัมภาษณ์ทราบผลทันที
  บริษัทเปิดใหม่ รับทั้งPart time และ Full time
  บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม และสินค้าอุปโภค มีสาขาทั่วประเทศกว่า 20 สาขา
  ลงมาขยายสาขาที่หาดใหญ่เป็นสาขาแรกของภาคใต้....เปิดรับผู้ร่วมงานประจำออฟฟิศสาขาหาดใหญ่ หลายฝ่าย
  สนใจติดต่อ คุณ ภัทธิยา 088-6111971
  คุณสมบัติ
  1.ชาย-หญิง  อายุ 20ปีขึ้นไป
  2.มีใจรักงานด้านการบริการ
  3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  4.วุฒิ ม.3-ปริญญาตรีทุกสาขา
  (มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  สวัสดิการ
  1.หยุดงานไม่หักเงิน
  2.หยุดได้อาทิตย์ละ 2 วัน(วันหยุดประจำปีหยุดต่างหาก)
  3.เลือกวันหยุดเองได้
  4.Part time เลือกวันเวลาทำงานเองได้
  เอกสารการสมัคร
  1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
  2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2รูป
  3.สำเนาทะเบียนบ้าน
  4.วุฒิการศึกษา

  รายได้
  7,000 - 15,000 / เดือน ตามความสามารถ

  รับผิดชอบหน้าที่
  1.ดูแล คอยช่วยเหลือลูกค้า
  2.ให้คำแนะนำ ประสานงานในออฟฟิศ
  3.รับโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์
  4.ดูแลหลังการขายการตลาด
  สนใจติดต่อคุณภัทธิยา 088-6111971


  สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที (ยืนยันไม่ใช่เซลล์แมน ไม่ใช่ขายประกัน ไม่ใช่พนักงานลากของขาย)

  11 เด็กกาญจนารุ่น13.306ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ เด็กกาญจนารุ่น13.306 บอกว่า :
  [ IP : 203.172.177.10 ]
  Email / Msn: mazii_ak(แอท)hotmail
  วันที่: 10 มี.ค. 54 / 09:19  น่าอยู่จังเรยยย....

  มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะอ่ะ

  รักกัลยานีฮัฟฟฟฟ

  10 เอ็มรักเฟริน์ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ เอ็มรักเฟริน์ บอกว่า :
  [ IP : 118.173.39.61 ]
  Email / Msn: mza(แอท)hotmail.com
  วันที่: 19 ก.พ. 54 / 01:20  &#8594;"รักเดียวคือเธอรักเธอคนเดียวรักเธอเสมอไปรักแล้วรักเลย''&#9824;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;&#9829;M&#9829;เฟริน์

  9 เอ็มดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ เอ็ม บอกว่า :
  [ IP : 118.173.39.61 ]
  Email / Msn: mza(แอท)hotmail.com
  วันที่: 19 ก.พ. 54 / 01:11  ดูแล้วสุขภาพดีๆนะ   คิดถึงมาก  รักยังไงก็เหมือนเดิม

  8 เอ็มเองนะดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ เอ็มเองนะ บอกว่า :
  [ IP : 118.173.39.61 ]
  Email / Msn: mza(แอท)hotmail.com
  วันที่: 19 ก.พ. 54 / 01:08  เฟริน์  ณัฐนิชา กาญจนกำเนิด 104  เราเอ็มเองนะจำเราได้ไหม รู้ไหมว่าเราแอบชอบเฟริน์มาตั้งแต่ป.1แล้ว  ตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะ

  7 รามินดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ รามิน บอกว่า :
  [ IP : 61.7.240.181 ]
  Email / Msn: bifern436(แอท)hotmail.com
  วันที่: 12 ก.พ. 54 / 15:58
  6 พรนัชชาดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ พรนัชชา บอกว่า :
  [ IP : 61.19.67.137 ]
  Email / Msn: pornnut1(แอท)gmail.com
  วันที่: 30 ม.ค. 54 / 10:04  อยากสอบเข้าโรงเรียนนี้มาก  มีหอพักด้วย รักนะจุ๊บๆ

  5 ธนิดาหนูนาคดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ธนิดาหนูนาค บอกว่า :
  [ IP : 182.53.176.137 ]
  Email / Msn: namwan_200(แอท)hotmail.com
  วันที่: 20 ธ.ค. 53 / 17:55  อยากเข้าโรงเรียนนี้มากค่ะตอนนี้อยู่ร.รเทศบาล4ที่หาดใหญ่อยากเข้ามากนะค่ะข้อสอบอยากปะวันที่สมัครสอบวันไหนบอกเด้วย

  4 ลูกนางฟ้าดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ลูกนางฟ้า บอกว่า :
  [ IP : 110.168.126.217 ]
  Email / Msn: f_bakery(แอท)hotmail.com
  วันที่: 19 ธ.ค. 53 / 21:13  สวัสดีค่ะ อาจารย์มยุรีมาเองเลย จบมานานไม่ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเลย คิดถึงค่า

  3 แบมบูดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ แบมบู บอกว่า :
  [ IP : 61.7.240.166 ]
  Email / Msn: monkey_2541(แอท)hotmail.comk
  วันที่: 30 พ.ย. 53 / 13:54  ร๊ากกกกกกก
  โรงเรียนกัล

  2 มยุรี การิกาญจน์ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ มยุรี การิกาญจน์ บอกว่า :
  [ IP : 119.42.120.26 ]
  Email / Msn: karikarn97(แอท)hotmail.com
  วันที่: 17 พ.ย. 53 / 07:38  ข้อมูลของโครงการEP (The English Program) ผิดพลาด โรงเรียนของเรามมีโครงการ The English Program(EP) ในระดับม.ต้น เรียน 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา คือ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและคอมพิวเตอร์  ส่วน ม.ปลาย เรียกว่า Intensive English Program(IEP) เรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 2 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ กับคอมพิวเตอร์ ค่ะ ช่วยรบกวนแก้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ ขอบคุณมาก

  1 เผือกดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ เผือก บอกว่า :
  [ IP : 61.7.240.166 ]
  Email / Msn: maxnum(แอท)hotmail.com
  วันที่: 8 พ.ย. 53 / 11:29  รักกัลยานีมากๆคับเจ้านาย

  1